Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBJAVA REZULTATA JAVNOG KONKURSA

OBJAVA REZULTATA JAVNOG KONKURSA

za idejno arhitektonsko rješenje za objekat na urbanističkoj parceli A 206/1, zona A, u zahvatu urbanističkog projekta “Stara varoš” – izmjene i dopune, u Podgorici

Raspisivač:                           Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice

Sprovodilac:                         Republički zavod za urbanizam i projektovanje A.D. Podgorica

Ovlašćeno lice:                    Dijana Radević, Spec.Sci Arh., predstavnik Raspisivača

OPIS KONKURSNOG ZADATKA

Prema zadatim uslovima izmjena i dopuna UP-a „Stara varoš“ , urbanističko tehničkim uslovima za gradjenje kao i njihovim izmjenama i dopunama izdatim od strane Sekretarijata za planiranje, uređenja prostora i zaštite životne sredine glavnog grada Podgorice, objekat mješovite namjene sa centralnim sadržajima na UP A-206/1, zona “A” u zahvatu Izmjena i dopuna UP-a "Stara varoš" u Podgorici ima sljedeće karakteristike:

-     Površina urbanističke parcele                            788,8 m2                        

-         Maximalna zauzetost parcele                            0,6

-         Površina objekta u osnovi                                  472m2

-         Max. Izgradjenost na parceli                           5,0

-         Ukupna BGRP                                                 3930m2

-         Planirana max. spratnost                            2Po+P+7

-         Namjena objekta         mješovita sa centralnim sadržajima - poslovni objekat

Objekat mješovite namjene sa centralnim sadržajima, projektovati kao poslovnu zgradu spratnosti P+7 sa dvije podzemne etaže namjenjene garažiranju vozila korisnika objekta (-2Po), sa centralnim sadržajima na dijelu prizemlja (P) a u ostalim etažama (7) planirati poslovne sadržaje kancelarijskog tipa sa svakom etažom kao nezavisnom poslovnim jedinicom, a sve prema uslovima ovog konkursnog zadatka, tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ovakve vrste objekata.

UKUPAN BROJ UČESNIKA

Do vremena određenog raspisom konkursa pristigla su četiri rada u zatvorenom neprozirnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom propisanom raspisom konkursa, i to po sledećem redosledu :

 1. 1.“TWISTED FLOORS” zaveden pod brojem 1888 od 22/08/2016 godine pristigao u 10:11h
 2. 2.“CUBE7” zaveden pod brojem 1902 od 23/08/2016 godine pristigao u 15:35h
 3. 3.“ATLANTIS” zaveden pod brojem 1902/1 od 23/08/2016 godine pristigao u 15:35h
 4. 4.“JABUKA JAPANSKA” zaveden pod brojem 1902/2 od 23/08/2016 godine pristigao u 15:35h

DOBITNICI NAGRADA

No. ŠIFRA RADA BROJ BODOVA 0-100 NAGRADA AUTORSKI TIM
1 “ATLANTIS” 85 1.Nagrada

Arh.Slavko Lekić, dipl.ing

Arh. Andrej Mitrović, dipl.ing

2 “JABUKA JAPANSKA” 83 2.Nagrada

Dr. Iskra Đurić, dipl.ing.arh.

Arh.Jasmin Đečević, spec.sci.arh.

Arh.Luca Binarelli, dipl.ing.

3 “TWISTED FLOORS” 52 3.Nagrada Arh.Nikola Ž.Radović, dipl.ing.
4 “CUBE 7” 32 Bez nagrade

Nikola Jelenić, msc

Arh.Ivana babić, dipl.ing.

Arh.Miodrag Vuksanović, dipl.ing.

Članovi konkursnog žirija:

 • Prof dr Goran Radović, dipl.ing.arh., stručni član i Presjednik žirija
 • Nebojša Adžić, dipl.ing.arh., stručni član žirija
 • Jakov Lopušina, dipl.ing.arh., stručni član žirija
 • Aleksandar Živaljević,
 • Suzana Lačković – Aćimić, dipl.ing.građ, predstavnik Raspisivača

Izvjestioci konkursa:

 • Dijana Radević, Spec.Sci Arh., predstavnik Raspisivača
 • Dejan Mugoša, dipl. pravnik, predstavnik Raspisivača

 

U Podgorici, 29. avgust 2016 godine

 

ATLANTIS_1.jpgATLANTIS_2.jpgJABUKA_JAPANSKA.jpgTWISTED_FLOORS.jpg


  10  sep  2016 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2