Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

intro

Ostalo

SAOBRACAJ

Objekti saobraćaja i veza

Objekat Pošte 1, Autobuske stanice, u Podgorici ;            

Objekti stare i nove Pošte, na Cetinju;

Autobuska stanica u Baru;

Projekti konstrukcija

Most preko Morače, na magistralnom putu Podgorica - Nikšić;

Most 'Omladinskih brigada', preko Ribnice;

Most preko Sitnice, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje;

Mostovi preko kanala Porto Milena i rukavca Bojane, na pravcu Velika plaža-Ada, u Ulcinju;

Mostovi 'Ibar I ' i 'Ibar 4', na putu Rožaj-Kosovska Mitrovica;

Svi mostovi(7) na magistralnom putu Andrijevica-Murino kao i veći broj manjih mostova i vijadukta;

Projekti saobraćajnica

Generalni projekat autoputa Bioče - Tanki rt;

Idejno rešenja autoputa Titograd - Mateševo;

Generalni projekat autoputa: dionica Smokovac - ukrštaj sa putem Podgorica -Cetinje;

Idejna rešenja magistralnih puteva Podgorica - Cetinje, Cetinje - Budva, Cetinje -Nikšić ;

Idejni i glavni projekti magistralnih puteva Podgorica - Cetinje (dionica Podgorica - Carev laz); Cetinje - Budva (dionica Cetinje - Brajići); Nikšić - Šćepan polje (dionica Nikšić - Vidrovan sa obilaznicom Nikšića);

Glavni projekat magistralnog puta Podgorica - Nikšić; dionica Podgorica – Mareza;

Idejno rešenje rehabilitacije Jadranske magistrale; dionica Bioče - Kolašin;

Glavni projekti obilaznica Risna, Kotora, Bijelog Polja, Bara, Kolašina;

Idejni projekti izmještanja Jadranske magistrale zbog hidrocentrala na Morači (Zlatica, Raslovići, Andrijevo);

Glavni projekat izmještanja Jadranske magistrale zbog hidrocentrale Andrijevo;

Glavni projekat regionalnog puta Danilovgrad - Čevo; dionica km 0+000- km12+500;

Glavni projekat modernizacije regionalnog puta Berane - Kalače; dionica Stenica – Trpezi;

Idejno rešenje regionalnog puta Slijepač most - Trlica; dionica Vrulja - Trlica;

Idejne i glavne projekte bulevara u Baru;

Glavni projekat Južnog bulevara Podgorica;

Idejni projekat produžetka Bulevara Nemanjina obala u Podgorici;

Idejni projekat autodroma u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica u Starom urbanom jezgru Cetinja;

Glavni projekat ulice 'Nikole Tesle' u naselju Zagorič u Podgorici;

Glavni projekat ulice 'D' prema DUP-u 'Zabjelo Zelenika' u Podgorici, Izmjene i dopune;

Glavni projekat rekonstrukcije Ljubljanske ulice od Bulevara Revolucije do glavne ulazne kapije u dvorac Petrovića u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Stanka Dragojevića' u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica od ulice Ivana Milutinovića do hotela 'Podgorica' u zahvatu DUP-a 'Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače' u Podgorici;

Glavni projekat uređenja terena i pristupne saobraćajnice i parkinga u krugu osnovne škole u Tuzima;

Glavni projekat saobraćajnice sa parkinzima u bloku 'H' u DUP-u 'Nova Varoš' u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Ivana Milutinovića' u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica u stambeno-poslovnom naselju 'Sveta Vrača' u Dobroti, Opština Kotor;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Radničke' u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Miloja Pavlovića' u Podgorici

Glavni projekat pristupne saobraćajnice sa parkingom u zahvatu DUP–a 'Drač-Vatrogasni dom' u Podgorici, (2008.god)

Glavni projekat saobraćajnice 'Nova 2' u zahvatu DUP-a 'Zabjelo B2' u Podgorici, (2009.god)

Glavni projekat saobraćajnica u podzoni 2.1.7 u zahvatu DUP-a 'Donja Gorica', u Podgorici, (2010.god)

Glavni projekat parking prostora u kompleksu «13 jul – Plantaže» u Podgorici, (2010.god)

Glavni projekat ulice Branka Deletića u Podgorici, (2011.god)

Glavni projekat pješačke i biciklističke staze na desnoj obali rijeke Tare L= cca1200m, Opština Kolašin, (2011.god)

Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a 'Zabjelo 8', u Podgorici, (2011.god)

Glavni projekat saobraćajnice između zona 2.1.2 i 2.1.4 u zahvatu DUP-a 'Donja Gorica', u Podgorici, (2012.god)

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2