Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

intro

Projektovanje

U oblasti izrade projektne dokumentacije:

Turističko - ugostiteljski objekti

Hoteli u Podgorici ('Crna Gora' i 'Podgorica'), Nikšiću ('Onogošt'), Pržnu kod Tivta ('Plavi horizonti'), Bečićima ('Belvi', 'Mediteran' sa depandansima i 'Garni hotel'), Miločeru ('Kraljičina plaža', sa vilama), Petrovcu ('Kastel Lastva'), Sutomoru ('Korali'), Mojkovcu ('Mojkovac'), Plavu ('Plavsko jezero', sa depandansom) i Žabljaku ('Durmitor' i 'Žabljak');

Dječje odmaralište i Međunarodni omladinski centar, u Bečićima.

Glavni projekat za kompleks hotelskih paviljona 'Novljanka, Lovćen, Primorka i Jadranka', Herceg Novi, 2006.god.

Idejno rješenje Hotel 'North Star' – Klinci, Herceg Novi, 21 000 m2, 2009.god.

Administrativni i poslovni objekti

Skupština RCG, Narodna banka, zgrade Elektroprivrede Crne Gore, Direkcije PTT preduzeća Crne Gore, Centrale Investicione banke, objekti Pravosudnih organa, Carinarnice, Službe društvenog knjigovodstva, poslovni objekti 'Zetatransa'-a, KAP-a, RZUP-a i niz drugih objekata u Podgorici;

Objekat Filijale Investicione banke, na Cetinju;

Poslovna zgrada PTK, u Pljevljima;

Zgrada 'Zetatrans ', u Nikšiću;

Objekat Skupštine Opštine, u Ulcinju,

Objekat Upravne zgrade regionalnog vodovoda za crnogorsko primorje u Budvi, i dr.

Glavni projekat zrade 'Zetatrans ', u Nikšiću; 1996.god.

Glavni projekat Upravne zgrade regioonalnog vodovoda za crnogorsko primorje u Budvi, 1996.god.

Glavni projekat poslovnog objekta 'Centrometal'-a i 'Eurotrade'-a, u Podgorici, 3 600 m2, 2008/2009. god

Glavni projekat adaptacije Upravne zgrade HE 'Piva' Plužine, 2010.god.

Školski objekti

Objekti Univerziteta Crne Gore, u Podgorici (zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta, Tehničkog fakulteta sa laboratorijama i Građevinskog fakulteta);

Osnovne škole u Podgorici ('Savo Pejanović', 'Musa Burzan', 'Maksim Gorki'), Mojkovcu, Rožaju i Spužu;

Srednjoškolski centar i Centar za obuku kadrova, u Danilovgradu;

Dječjiji vrtići u Nikšiću, Spužu i Podgorici;

Škola za hendikepiranu djecu, u Podgorici;

Dom za maloljetne delikvente, u Podgorici;

Studentski domovi u Podgorici.

Glavni projekat Osnovnih škola u Podgorici ('Pavle Rovinski' i 'Štampar Makarije'), 1993.god.

Glavni projekat Osnovne škole 'Mahmut Lekić'u Tuzima, 2005.god.

Glavni projekat vrtića u Bloku V, Podgorica, 2000.god.

Glavni projekat Centar za stručno obrazovanje studentski standard i ispitni centar Crne Gore u Podgorici, cca 4 500 m2,2005./2006.god.

Glavni projekat vrtića u ul. Lenke Jurišević, Bijelo Polje, 2011.god.

Glavni projekat Filološkog fakulteta u Nikšiću, cca 8.000 m2; 2012. god.

Zdravstveni objekti

Objekat Kliničko bolničkog centra u Podgorici.;

Domovi zdravlja u Podgorici i Cetinju;

Domovi zdravlja sa stacionarima, u Mojkovcu i Šavniku;

Zdravstvene stanice, u Andrijevici i Danilovgradu;

Objekti kulture

Dom omladine ' Budo Tomović' u Podgorici;

Dom kulture na Koniku, u Podgorici;

Dom 'Zeta -film'-a, u Budvi;

Bioskop, u Ulcinju;

Ljetnja pozornica, na Cetinju;

Sportski objekti

Sportska dvorana 'Vojni stan', na Cetinju;

Stadion, u Golubovcima;

Objekti trgovine

Robne kuće u Podgorici ('Beko'),Bijelom Polju ('Beograd'), Žabljaku, Plavu i Tivtu;

Glavni projekat objekta 'Tržnice i pijace' DUP Sanacioni plan - Konik, Podgorica, 1 976m2, 2010.god.;

Objekti saobraćaja i veza

Objekat Pošte 1, Autobuske stanice, u Podgorici ;            

Objekti stare i nove Pošte, na Cetinju;

Autobuska stanica u Baru;

Stambeni objekti

Cjelovita struktura Stambene zajednice 'Blok V', u dijelu grada preko Morače, u Podgorici;

Naselje 'Radoje Dakić', na Zabjelu, u Podgorici;

Kompleks stanova solidarnosti, na Pobrežju, u Podgorici;

Stambena zgrada KAP-a u Staroj Varoši u Podgorici;

Poslovno-stambena zgrada'Sloles'-a, u ulici Slobode u Podgorici;

Dio stambenog kompleksa Grudska mahala, u Nikšiću;

Naselje 'Nerin', u Petrovcu;

Stambeni kompleks za preseljenje naselja Pristana, u Baru;

Stambeno - poslovne zgrade na Cetinju i u Pljevljima;

Idejni projekat za stambeno - poslovni objekat, DUP Topolica I zona A, u Baru, 65 000 m2. 2009.god.

Glavni projekat za poslovno stambeni objekat Lastva Grbaljska, Tivat, 2010.god.

Enterijeri

Direkcija SDK, objekti studenskih domova i restorana Vladin dom, Gradska kafana, Centralna narodna biblioteka i Pozorište 'Zetski dom', na Cetinju;

Dječji vrtić u Nikšiću;

Hotel 'Plavsko Jezero', u Plavu.

Glavni projekat Sale Skupštine RCG, u Podgorici, 1995.god.

Glavni projekat Restoran Skupštine RCG, u Podgorici, 1996.god.

Glavni projekat poslovnog objekta 'Zetatrans', u Nikšiću, 1996.god.

Glavni projekat Sale Skupštine RCG, na Cetinju, 1998.god.

Glavni projekat adaptacije Upravne zgrade HE 'Piva' Plužine, 2010.god.

Glavni projekat objekta 'Tržnice i pijace' Konik, Podgorica,   2010.god.

Glavni projekat vrtića u ul. Lenke Jurišević, Bijelo Polje, 2011.god.

Projekti konstrukcija

Most preko Morače, na magistralnom putu Podgorica - Nikšić;

Most 'Omladinskih brigada', preko Ribnice;

Most preko Sitnice, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje;

Mostovi preko kanala Porto Milena i rukavca Bojane, na pravcu Velika plaža-Ada, u Ulcinju;

Mostovi 'Ibar I ' i 'Ibar 4', na putu Rožaj-Kosovska Mitrovica;

Svi mostovi(7) na magistralnom putu Andrijevica-Murino kao i veći broj manjih mostova i vijadukta;

Konstruktivne sanacije objekata kulturno-istorijskih spomenika, obuhvatajući: crkve Sv.Luke, Sv. Nikole, i Sv. Ane u Kotoru; Bogorodični hram, u Prčnju; crkve Sv.Nikole,u Brčelima i na Obodu; crkvu Ćipur na Cetinju; Manastir Đurđevi stupovi, u Beranama; Kanli kulu, u Herceg Novom i Husein Pašinu džamiju, u Pljevljima;

Projekti saobraćajnica

Generalni projekat autoputa Bioče - Tanki rt;

Idejno rešenja autoputa Titograd - Mateševo;

Generalni projekat autoputa: dionica Smokovac - ukrštaj sa putem Podgorica -Cetinje;

Idejna rešenja magistralnih puteva Podgorica - Cetinje, Cetinje - Budva, Cetinje -Nikšić ;

Idejni i glavni projekti magistralnih puteva Podgorica - Cetinje (dionica Podgorica - Carev laz); Cetinje - Budva (dionica Cetinje - Brajići); Nikšić - Šćepan polje (dionica Nikšić - Vidrovan sa obilaznicom Nikšića);

Glavni projekat magistralnog puta Podgorica - Nikšić; dionica Podgorica – Mareza;

Idejno rešenje rehabilitacije Jadranske magistrale; dionica Bioče - Kolašin;

Glavni projekti obilaznica Risna, Kotora, Bijelog Polja, Bara, Kolašina;

Idejni projekti izmještanja Jadranske magistrale zbog hidrocentrala na Morači (Zlatica, Raslovići, Andrijevo);

Glavni projekat izmještanja Jadranske magistrale zbog hidrocentrale Andrijevo;

Glavni projekat regionalnog puta Danilovgrad - Čevo; dionica km 0+000- km12+500;

Glavni projekat modernizacije regionalnog puta Berane - Kalače; dionica Stenica – Trpezi;

Idejno rešenje regionalnog puta Slijepač most - Trlica; dionica Vrulja - Trlica;

Idejne i glavne projekte bulevara u Baru;

Glavni projekat Južnog bulevara Podgorica;

Idejni projekat produžetka Bulevara Nemanjina obala u Podgorici;

Idejni projekat autodroma u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica u Starom urbanom jezgru Cetinja;

Glavni projekat ulice 'Nikole Tesle' u naselju Zagorič u Podgorici;

Glavni projekat ulice 'D' prema DUP-u 'Zabjelo Zelenika' u Podgorici, Izmjene i dopune;

Glavni projekat rekonstrukcije Ljubljanske ulice od Bulevara Revolucije do glavne ulazne kapije u dvorac Petrovića u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Stanka Dragojevića' u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica od ulice Ivana Milutinovića do hotela 'Podgorica' u zahvatu DUP-a 'Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače' u Podgorici;

Glavni projekat uređenja terena i pristupne saobraćajnice i parkinga u krugu osnovne škole u Tuzima;

Glavni projekat saobraćajnice sa parkinzima u bloku 'H' u DUP-u 'Nova Varoš' u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Ivana Milutinovića' u Podgorici;

Glavni projekat saobraćajnica u stambeno-poslovnom naselju 'Sveta Vrača' u Dobroti, Opština Kotor;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Radničke' u Podgorici;

Glavni projekat rekonstrukcije ulice 'Miloja Pavlovića' u Podgorici

Glavni projekat pristupne saobraćajnice sa parkingom u zahvatu DUP–a 'Drač-Vatrogasni dom' u Podgorici, (2008.god)

Glavni projekat saobraćajnice 'Nova 2' u zahvatu DUP-a 'Zabjelo B2' u Podgorici, (2009.god)

Glavni projekat saobraćajnica u podzoni 2.1.7 u zahvatu DUP-a 'Donja Gorica', u Podgorici, (2010.god)

Glavni projekat parking prostora u kompleksu «13 jul – Plantaže» u Podgorici, (2010.god)

Glavni projekat ulice Branka Deletića u Podgorici, (2011.god)

Glavni projekat pješačke i biciklističke staze na desnoj obali rijeke Tare L= cca1200m, Opština Kolašin, (2011.god)

Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a 'Zabjelo 8', u Podgorici, (2011.god)

Glavni projekat saobraćajnice između zona 2.1.2 i 2.1.4 u zahvatu DUP-a 'Donja Gorica', u Podgorici, (2012.god)

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2